1. hi88 không chịu trách nhiệm về tính chuẩn hoặc tính thời gian về nội dung của các trang web được kết nối với một trang web bên ngoài.
 2. Sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số nhà nước. hi88 không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những cá nhân chủ nghĩa ở một nhà nước mà hoạt động cá cược là phạm pháp.
 3. Khách hàng phải đồng ý rằng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Khách hàng chịu mọi rủi ro và lợi nhuận, được diễn tả từ mối quan tâm của quý khách cũng như sự hiểu biết và hỗ trợ của quý khách đối với hi88. Khách hàng cần công nhận rằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi.
 4. Trò chơi trực tuyến và không trực tuyến là hợp pháp dựa trên một số quy tắc luật. Công ty không giới thiệu bạn tham gia dự kiến ​​vào các dịch vụ của hi88 nếu nó không hợp pháp theo quy định tiền bạc của luật pháp địa phương. Ở một số quốc gia, nơi đặt cược được xem là hành vi phạm pháp. Khách hàng có trách nhiệm nào chắc chắn rằng bất cứ lúc nào hành vi cá cược của bạn là hợp pháp tại nơi chức năng. hi88 và các đối tác, nhân viên và đại lý liên kết không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ phạm vi luật địa phương của quý khách hàng.
 5. Khách hàng phải trả lời ứng dụng về tuổi hợp pháp (giới hạn tuổi hợp pháp tại khu vực của quý khách) và sử dụng dịch vụ hi88 không phạm vi địa phương. Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ khách hàng nào dưới 18 tuổi, hi88 có quyền đóng băng hoặc đóng mục trò chơi có thể dự kiến ​​và không hoàn lại tiền. Quý khách nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ tiếp cận với trò chơi. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng hi88 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.
 6. Quý khách hàng khi tham gia dự kiến ​​vào các nhiệm vụ của hi88 , nếu gặp sự cố về bất kỳ trò chơi, phần mềm, thông báo hoặc sự cố kỹ thuật, vấn đề về mạng…( bảo vệ tinh kém, mạng tố tố, gián đoạn…) làm ý kiến ​​của con người gây ra. hi88 và các đối tác, viên chức, đại lý liên can không chịu trách nhiệm.
 7. hi88 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm vì sự chậm trễ hoặc không phân phối đúng lúc các dịch vụ và thông báo do bên thứ ba cung cấp.
 8. hi88 luôn dốc hết sức lực để cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ an toàn nhất, chất lượng cao nhất và dễ tin tưởng.# nhưng không đảm bảo cung cấp thời gian và xác thực, cũng như sự ổn định của dịch vụ khi có sự tấn công của virus hoặc máy tính sâu.
 9. hi88 có quyền đỉnh duy nhất, kết thúc, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ tức thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho khách hàng. hi88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.
 10. Khách hàng nên duy trì trò chơi có kết nối ổn định với hi88. hi88 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu nghĩa vụ cho các trò chơi, thông báo phản hồi, cũng như các trò chơi miễn phí bị ngắt kết nối bảo vệ do tình cảm của khách hàng bất ổn chỉ vì bạn muốn return money ban sơ.
 11. Nếu khách hàng có ý kiến ​​hoặc không có ý kiến ​​hoặc tiết lộ tài khoản vi phạm thông tin để bên thứ ba ăn uống nổi bật mục trò chơi của khách hàng theo bất kỳ hình thức nào, thì việc loại bỏ các thiệt hại có hại cho khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng hi88 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu nghĩa vụ.
 12. hi88 luôn có quyết định rút tiền trong bất kỳ trường hợp nào.